Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd per (kalender)jaar.
Natuurlijk kunnen er redenen zijn om op te zeggen.
Dan kan door voor 1 december een bericht te sturen naar ledenadministratie@tcsprenkelaar.nl

Wilt u opzeggen omdat u ontevreden bent over de gang van zaken bij de vereniging, neemt u dan contact op met het bestuur via secretaris@tcsprenkelaar.nl.
Graag bespreken we met u uw onvrede.

TCS heeft ook een vertrouwenscommissie waar u terecht kunt om een situatie voor te leggen. Klik hier voor de contactgegevens.

FacebookTwitterLinkedInWhatsApp