Hoe gebruiken we de banen?

Het volledige Baan- en Parkreglement kan je hier vinden. De belangrijkste punten van het baanreglement lees je hieronder.

Gebruik banen in de winter:

  • Bij vorst kunnen de banen gewoon worden gebruikt.
  • Bij sneeuw de banen niet bespelen en de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen.
  • Bij ijzel de banen uit veiligheidsoverwegingen niet gebruiken.
  • Bij opdooi mogen de banen niet worden bespeeld.

De laatste regel is de moeilijkste om goed te hanteren. Bij twijfel wordt er dan ook niet gespeeld!!!

In de winter hebben wij regelmatig met opdooi te maken. In deze periode wordt er per dag bekeken of het verantwoord is om op onze banen te spelen.

Hierbij een film hoe wij ook de banen kunnen testen op bespeelbaarheid: https://www.youtube.com

De banen worden vrijgegeven of geblokkeerd via het afhangbord.

Meer info over hoe de banen ervoor staan, kan je bij de barmedewerker vragen.

FacebookTwitterLinkedInWhatsApp